Festival FemFest ponúkol podnetnú diskusiu, filmy a koncert.

31.05.2022 | Aktuality

V dňoch 25.-26.mája 2022 organizovalo združenie MyMamy festival FemFest, ktorého nosnou témou je postavenie žien v spoločnosti.

V spolupráci so združením PO.CITY uvedie zaujímavé filmové tituly. Jedným z nich je oceňovaná dráma Cenzorka od režiséra Petra Kerekesa z prostedia ženskej väznice v Odese. Druhým filmom, ktorý sa premietne je víťaz nemeckého filmového festivalu Berlinale 2021: Smolný pich aneb pitomý porno od rumúnskeho režiséra Radua Judeho.

Súčasťou programu bola aj moderovaná diskusia s názvom Postavenie žien v regionálnej politike s Riou Gehrerovou z Denníka N. Hostkami debaty boli Andrea Turčanová (primátorka mesta Prešov), Silvia Porubanová (výkonná riaditeľka pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), Apolónia Sejková (MyMamy), poslankyňa za obvod Staré mesto Renata Fedorčíková a Anna Kovaľová – lokálna aktivistka. Diskusia zaujala aj médiá a diskutujúcich. Je dôležité nevytvárať rozdiely medzi rodmi pri vykonávaní pozícií. Či už ide o vysoko postavenú politiku alebo komunálnu politiku. Na Slovensku nám chýba infraštruktúra, ktorá by pomohla dostať sa tak viacerým ženám do politiky. Jasle, detské kluby, materské školy, prípadne skrátené úväzky u zamestnávateľov. Ženy by mohli byť tak angažovanejšie vo verejnej sfére.

Záver festivalu spríjemnil koncert herečky, cestovateľky a hudobníčky Doroty Nvotovej v sprievode skvelej kapely Transport (bývalý Talent Transport).

O rok v podobnom období sa môžete tešiť na ďalší 7. ročník festivalu FemFest v Prešove!

Reportáž na RTVS odvysielaná dňa 26.05.2022 si pozrite tu (od 50. minúty): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/329244#3143

Pozrite si fotoreport od Terezy Sejkovej a nasajte tak atmosféru festivalu.

Festival FemFest je súčasťou projektu Rôzne cesty k rovnosti / Various ways to equality. Projekt bol podporený sumou 179 730  Eur z Grantov Nórska. Cieľom projektu je: Zvýšené porozumenie o rodovej rovnosti

Realizované opatrenia zamerané na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti rodovej rovnosti

www.norwaygrants.sk/dgv

Prosíme o vyplnenie tohto dotazníka: https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39