Aktuality/Actualities

Fotogaléria FemFest 2024 a Záverečná konferencia k projektom DGV01003 “Rôzne cesty k rovnosti”, DGV01006 “Únik zo spoluzávislosti”,DGV01008 “Ženské práva sú ľudské práva”, DGV02015 “Bezpečná cesta z násilia”

Uzavreli sme jednu kapitolu v organizácii MyMamy a to projekt "Rôzne cesty k rovnosti". Na záverečnej konferencii sme sa spojili aj s organizáciami Žena v tiesni, o.z., Trojlístok, n.o. a EsFem, o.z. a tak sme spoločne zhodnotili naše snaženie počas 4 rokov, kedy sme...

Záverečná konferencia „Aby bolo ženy počuť“

Na konferencii Vám predstavíme:• vzdelávacie aktivity a kampane v oblasti rodovej rovnosti,• konkrétne postupy vedúce k posilňovaniu žien a obetí násilia,• stratégie žien na predchádzanie, zmiernenie a zastavenie násilia v blízkych vzťahoch.Počas konferencie sa...

FemFest 2024

Združenie MyMamy poskytuje v Prešove podporu a pomoc ženám zažívajucím násilie už viac ako 20 rokov. Aj tento rok sa môžete tešiť na kultúrne podujatie pre každého, každú a každé: FemFest. V spolupráci so združením POcity sme pripravili v období 18.-19. apríla 2024...

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2023

Aj tento rok sa môžete tešiť na podujatia späté s celosvetovou kampaňou 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Začneme výstavou v spolupráci s Krajskou galériou v Prešove už 24.10.-31.12.2023. Pokračovať budeme s divadelným predstavením, workshopom...