Aktuality/Actualities

Festival FemFest ponúkol podnetnú diskusiu, filmy a koncert.

V dňoch 25.-26.mája 2022 organizovalo združenie MyMamy festival FemFest, ktorého nosnou témou je postavenie žien v spoločnosti. V spolupráci so združením PO.CITY uvedie zaujímavé filmové tituly. Jedným z nich je oceňovaná dráma Cenzorka od režiséra Petra Kerekesa z...

Projekt Rôzne cesty k rovnosti oficiálne zahájený

Dňa 09.09.2021 sa uskutočnila pod organizáciou občianskeho združenia MyMamy úvodná konferencia s názvom Nórske fondy pre Ženy (nielen) na východe v PKO v Prešove k projektu Rôzne cesty k rovnosti / Various ways to equality. Počas nasledujúcich rokov 2021-2024, sa budú...